Logo

X

Lokalna zajednica

Martinačko pokladno sijelo

Društveni dom u Čepinskim Martincima bio je pretijesan 18.02.2012. za sve one koji su željeli pogledati program ovogodišnjeg sijela KUD-a Čepinski Martinci i gostujućih KUD-ova. Ove godine u Čepinskim Martincima gostovali su kudovi iz Voćina, Vivodine i Rasnog (Hercegovina).