Logo

X

Kolumna

<p>Sve je počelo onog trenutka, hm….prokletog trenutka kada se nekada davno u našem malom selu,<br /> <br />a sjećam se jer sam bila mala, digla pred misu rasprava….<br /> <br />…sjećanje me služi da se nemili događaj zbio oko Božića, pred sam Božić.<br /> <br />Kako to biva, skrušeni ljudi su krenuli na skrušene ispovijedi…</p>

No Comment – N#2

Sve je počelo onog trenutka, hm….prokletog trenutka kada se nekada davno u našem malom selu,
 
a sjećam se jer sam bila mala, digla pred misu rasprava….
 
…sjećanje me služi da se nemili događaj zbio oko Božića, pred sam Božić.
 
Kako to biva, skrušeni ljudi su krenuli na skrušene ispovijedi…

<p>01.12. je, ulazim u banku s namjerom da jednom zasvagda raskinem spone s njom i to s vrlo čvrstom namjerom pa makar čekala i satima.</p>
<p>Kako sam pomislila – tako se i dogodilo…</p>
<p>Bog sve vidi i čuje….</p>
<p>Banka ima na nekoliko razina – šaltere, osobne bankare, privatne bankare, poslovne bankare, bankare za bankare…</p>
<p>Kad ugledah tablu ponad jednog stola – otvaranje računa, štednja, krediti – mislim si – A-ha!</p>

No Comment – N#1

01.12. je, ulazim u banku s namjerom da jednom zasvagda raskinem spone s njom i to s vrlo čvrstom namjerom pa makar čekala i satima.

Kako sam pomislila – tako se i dogodilo…

Bog sve vidi i čuje….

Banka ima na nekoliko razina – šaltere, osobne bankare, privatne bankare, poslovne bankare, bankare za bankare…

Kad ugledah tablu ponad jednog stola – otvaranje računa, štednja, krediti – mislim si – A-ha!