Logo

X

TEMA DANA – DNEVNI RED

<p style='text-align: justify;'>Nisam htjela u politiku, ali je politika došla k meni, tako se kratko može nazvati moje skromno opravdanje o pisanju ovoga članka. Personaliziram ga, jer drugačije trenutno ne mogu o toj temi pisati, već na ovaj način, s osobnom odgovornošću.</p>

Sjećate se onih poznatih parola „Kako vlada Vlada?“ ili „Neću politiku u moju butigu!“, no kako god već bilo, saznajem kako imam pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća Općine Čepin i naravno nazočiti kao nijemi svijedok, a kako se u međuvremenu pripremaju lokalni izbori, odlučih se kako je to ipak dobra ideja – otići, vidjeti, poslušati – tko su ljudi koji odlučuju o sudbini Općine. I da ne duljim…Prvo sam se morala raspitati odnosno proučiti tko su uopće viječnici, pa potom njihova imena spojiti s njihovim licima, ali nekako sam uspjela prepoznati i spojiti slike. Sve u svemu bilo je zanimljivo… na 31. sjednici Općinskog vijeća Općine Čepin, održane 18.03.2013. godine, jer prema Zakonu Vijeće se raspušta 60 dana prije lokalnih izbora. Moram kratko napomenuti, kako me nisu toliko zatekli podaci na papirima i teme sjednice, već ono što bi svatko s imalo bontona nazvao komunikacija i suradnja. Kad dvoje ili više ljudi priča govori istovremeno onda je to nekoliko monologa, ali ne i dijalog…ukratko … krenimo redom. Simultanim tekstom pokušat ću prenijeti vijećanje.

Već na prvoj točki dočekalo me olakšanje, jer su vijećnici jednoglasno odbili izgradnju asfaltne i betonske baze na području gospodarske zone. Iako je među vijećnicima došlo do mimoilaženja u odabiru riječi i pravilnog slaganja rečenica na način kojim bi se pravilno izreklo odbijanje izgradnje dotične baze. Moram primjetiti da je većini viječnika hrvatski jezik poprilično maštovit i kreativan, te daleko od onog pravilnog, jasno izartikuliranog stava i mišljenja.

Druga točka dnevnog reda – Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Čepin za 2012. godinu. Eh sada kada ovo pišem djeluje jednostavno, no međutim neki vijećnici ovaj izvještaj brkaju s izvještajem iz točke 3. (Raspodjela rezultata poslovanja Općine Čepin), ali ipak nalaze rasplet klupka i da protumačim najviše od cjelokupnog financijskog poslovanja vijećnike je privlačila točka 321 Naknade troškova zaposlenima na koju je rashodovano sveukupno 116.000,00 kuna, ali posebno što me iznenađuje, kako je samo na stručno usavršavanje zaposlenika otišlo 2.810,00 kuna. Ili ne drže do cjeloživotnog učenja ili sve znaju. Ovisi iz koje perspektive gledate. S tima da napomenem, kako sredstva u iznosu 338.448,17 kuna zatečena na žiro-računu Proračuna Općine Čepin na dan 31.12.2012. godine prenose se u Glavnu knjigu Proračuna Općine Čepin za 2013. za podmirenje obveza 2012.godine. Prihodi su bili za 2012. godinu 13,3 mil. kuna, a rashodi 15,5 mil. kuna, te u Općini postoji manjak za 2012. godinu od 2,6 mil. kuna.

Treća točka dnevnog reda – Donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2012. godinu. Članak 3. Poslovanjem u 2012.g. ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 334.378,20 kuna, što zajedno s manjkom prihoda prenesenih iz ranijih godina u iznosu 2.340.359,61 kuna čini ukupno 2.684.730,81 kuna manjka prihoda za pokriće u slijedećoj proračunskoj godini. Članak 4. Manjak prihoda u iznosu od 2.684.730,81 kuna prenosi se u 2013. godinu i pokrit će se iz viška prihoda ostvarenih u razdoblju 2013. – 2015. godine. Dakle, tko god na loklanim izborima osvoji većinu, nasljeđuje i određeni manjak. No međutim tu već započinju nesporazumi među vijećnicima. Vijećnik Boro Barišić se požalio kako 5 dana nije dostatno kako bi se proučila financijska izvješća od 18 stranica. Dok je vijećnik Ivan Galir i dalje bio zabrinut zbog točke 321. Naknada troškova zaposlenika gdje je otišlo 116.000,00 kuna, a vijećnicima već dulje vrijeme nije isplaćena naknada od 500,00 kuna po sjednici s pitanjem hoće li uopće i biti isplaćena. Isto tako Galir je imao primjedbu i na potrošnju elek.struje javne rasvjete, te kako upornom štednjom i dalje računi ostaju isti. Moram napomenuti kako je cijena električne energije prošlo ljeto poskupljela, tako da unatoč uštedi, računi praktično cjenovno ostaju isti. Isto tako vijećnik Dražen Tonkovac je upitao predstavnike Općine kada će isteći kredit za javnu rasvjetu, što treba znati da je podignut u švicarskim francima, te se višestruko mijenjala rata kredita. Jedina utjeha u toj financijski dosta opterećenoj stavci jest da kredit istječe 31.12.2014. godine. Gledamo li povijesno unatrag oko tog kredita i njegovog ugovaranja, među vijećnicima se predstavnicima Općine provlačilo pitanje „Tko je potpisao taj ugovor?“, međutim u sklopu današnje situacije i tumačenja ugovaranja kredita u švicarskim francima, možemo se samo nadati da će toj nelagodi već jednom doći kraj. Vijećnik Boro Barišić je izložio prijedlog kako bi se možda i Općina trebala učlaniti u Udrugu Franak kako bi se izbjegla ova dužničko-ropska kriza u švicarskim francima. Ne znam da li znate, ali upravljanje javnim financijama mora biti dostupno svim građanima, i na upit, zakonom je zajamčen uvid u raspodjelu financija u Jedinicama lokalne samouprave. Tako da vijećnici isčuđavanjem nad financijama Općine, u biti, su prema mojoj laičkoj perspektivi, pokazali u stvari nemar oko osobnog informiranja kako se novac raspodjeljuje unutar Općine Čepin.

Četvrta točka dnevnog reda – Donošenje odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području Općine Čepin. Naime ova točka sjednice izuzetno je bitna za 9 čepinskih obitelji, stanovnika Risnjačke i Medvedničke ulice. Nakon višegodišnjeg održavanja tih parcela veličine između 90 i 100 m², obitelji su zamolile Općinu za otkupom istih. To su naime tzv. vatrogasni prolazi između planski spojenih kuća u Novom naselju, koje su služile kao prevencije i prohodnost ukoliko se dogodi požar. Kako su parcele papirnato uredne i ne postoji zapreke, sudski vještak je napravio procjenu zemljišta te su putem javne nabave stavljene u prodaju, ali uz opciju kako te obitelji imaju pravo prvootkupa.

Peta točka dnevnog reda – Donošenje odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Čepin. Ova točka dnevnog reda obradovala je dvije obitelji u Čepinu, jer su naime napokon, iako imaju putem ugovora zaštićeno stanarsko pravo (kao najmoprimci), riješili svoje stambeno pitanje. Obitelj Špiranović i Anić iz Bilogorske ulice su dobili pravo prvootkupa stanova, jer naime u tim kućama obitavaju već 40-ak godina, ali obzirom zbog teške financijske situacije nisu bili u mogućnosti se prijaviti u prvom krugu otkupa općinskih stanova, sada je jednoglasno donešena odluka kako bi se tim ljudima maksimalno izašlo u susret, te otkup stanova u roku plaćanja od 120 mjeseci.

Šesta točka dnevnog reda – Donošenje odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja „Plandište I“ Čepin. Vijećnik Hrvoje Hefer odmah je krenuo s pitanjima „Zašto se širimo?“ i „Čije je to zemljište?“. Nekako treba objektivno i konstruktivno rasčlaniti – što dobivamo uređenjem Plandišta I, osim novih građevinskih parcela za potencijalne kupce i njihove obitelji, te određeni prihod Općini kroz komunalne doprinose, prireze, djecu i sl.. Pozicija Plandišta I ima potencijal razvoja novog tipskog naselja, blizina grada Osijeka, zaobilaznice, škole, autobusnog stajališta. S druge pakstrane urbanistički plan – crtež – još nikako nije predočen javnosti na odgovarajući način, jer koliko sam shvatila ova priča proteže se još od 2009. godine, kada je i započela urbanizacija tih oranica, koje zaprimaju 160 000 m² i u posjedu je 40-ak obitelji. Tomislav Kuna je ispred Općine Čepin odgovorio vijećniku Bori Barišiću, na temu veličine parcela. Iako je vjećnik Ivan Galir skrenuo temu Plandišta na bivše prognaničko naselje, za koje smatra da je Općina Čepin mogla poduzeti više ozbiljnijih koraka po tom pitanju. Načlenik Dražen Arnold ovaj se put jasno očitovao kako Plandište napokon treba planski uraditi kako treba, a ne kako su se dosadašnja naselja radila stihijski, te tako neke ulice u Novom naselju, recimo ne mogu dobiti pješački kolnik.

Sedma točka dnevnog reda – Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čepin. Stvar je vrlo jednostavna. Prilagodba Statuta Općine s novim Zakonom o Jedinicama lokalne samouprave. Bitan detalj jest da „Općinsko vijeće ima 17 vijećnika“. Neki oporbeni vijećnici su negodovali jer su smatrali da to nije u skladu sa Zakonom, no može se provjeriti na svim službenim stranicama mjerodavnih ministarstava Republike Hrvatske. Nadodajem da će sva ova pisana dokumentacija isto biti objavljenja kad dođe vrijeme verifikacije.

Osma točka dnevnog reda – Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čepin. Ovdje bih naglasila da bitnu ulogu imaju izabrani kandidati, te proračun Općine. No sačekat ćemo dok Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čepin, te ćemo onda objaviti u cjelosti.

Deveta točka dnevnog reda – Razno. Vijećnik Josip Pavleković je ukazao na devastiran i uništen Lug, te postoji li mogućnost da Općina učini nešto po tom pitanju. Pročelnik Dragutin Romić pak smatra da je za tu temu potreban ozbiljan elaborat, te da bi se i Vijeće moralo ozbiljno uključiti. Vijećnik Mirko Janković tražio je objašnjenje zašto je cesta između Čepinskih Martinaca i Beketinaca praktički pa neprohodna, te tko je nadležan za njenu sanaciju. Vijećnik Boro Barišić uputio je na potrebitu samohranu majku kako bi joj Općina Čepin izašla u susret s pomoći oko električne struje, kao bi dijete imalo pristojne uvjete za život i učenje. Svi su odmah odreagirali i zaključili o trenutnoj pomoći i odlasku na teren. Vijećnica Vesna Grbeša predložila je, veoma dobro uočavajući, da Općina ima dosta socijalnih slučajeva, te kako bi bilo dobro i poželjno osnovati posebno Općinsko vijeće zaduženo isključivo za socijalna pitanja. Te na kraju, zbog velike količine informacija, te niza nesporazuma koje su nastajale tijekom vijećanja i oko podataka i oko urbanističkih planova, i svih ostalih pitanja koja su iznešena, ista vijećnica, Vesna Grbeša, je pritom dodala kako bi bilo poželjno nešto novaca investirati u projektor kako bi se na sjednicama Vijeća i svim ostalim prigodama mogla odraditi pravilna digitalna vizualizacija rada Općine, a ne da se vijećnici pogađaju i nagađaju oko podataka ili mjesta radnje ili karte Općine Čepin. Vijećnik Josip Mioč se izjasnio kako je bolje financirati jedan semafor, nego jedan info stup za Općinu Čepin, na što se načelnik Dražen Arnold složio, no međutim gradnja semafora u Općini ovisi iskljuživo o Zakonu o cestovnom prometu kojim se regulira protočnost prometa putem određenih prometnica, pa tako i kritičnih točaka u Općini. Na kraju je još vijećnica Vesna Grbeša u ime roditelja OŠ Miroslava Krleže zatražila može li Općina nešto učiniti za vodovodni ispuust ispred škole i njegovu sanaciju.

S ovime završavam slikoviti prikaz sjednice. Nadam se da vam kao čitateljima nije bio dosadan. Poruku bi svi trebali iz ovoga izvući. Ukoliko želite promjene u svom mjestu, morate i sami sudjelovati. No međutim zabrinjava me činjenica da većina vijećnika pravovremeno ne prouči dostavljenu papirologiju, s druge pak strane zakonski rokovi se moraju poštivati. Nekako, sada kada sam prvi put u životu svjedočila ovakvoj jednoj sjednici, pomalo sam začuđena inertnošću vijećnika. Osjećao se umor…

Najčitanije

FOTO Čepinski suncokreti 2018 (petak)

FOTO Čepinski suncokreti 2018 (subota)

20. Jubilarni Čepinski suncokreti

FOTO 19. Čepinski suncokreti – PETAK

FOTO Turnir u boćanju

VIŠE IZ KATEGORIJE Zanimljivosti

[FOTO] Svjetska četveronožna dlakava elita u Karlovcu na WCF Svjetskom izboru za najljepšu mačku 

Mačke su kao kućni ljubimci već odavno dobile status članova obitelji, a neke, ovisno o pedigreu, često putuju svijetom s

[NAJAVA] 22. Čepinski suncokreti

Općina Čepin i KUD „I. K. Adamović“ Čepin, te brojne  udruge s područja Općine daruju svoje sumještane i drage nam

Uz kontinuiranu edukaciju povećava se mogućnost upisivanja srednjoškolskih programa obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu

Početkom nove školske godine nastavile su se provoditi radionice pod nazivom „Pronađi svoj put u ugostiteljstvu i turizmu!“ s ciljem

Vrijedna donacija vatrogasnim društvima u Općini Čepin

U srijedu, 16.08.2023. godine tvrtka PRO-REZ j.d.o.o. iz Čepina donirala je lančane motorne pile Husqvarna 450 Dobrovoljnim vatrogasnim društvima...