Logo

X

Što znači Prirez poreza na dohodak

<p>Prve plaće za listopad su obračunate, pa tako i prirez poreza na dohodak. Istražili smo uvjete i razloge donošenja ovakve Odluke i kakve prireze imaju ostale Općine ili Gradovi.</p>

Kako se od 1. listopada 2012. primjenjuje Odluka o prirezu poreza na dohodak, donesena od strane Općine Čepin temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave i temeljem članka 32. iz Statuta Općine Čepin, promotrimo malo priču o porezima i prirezima. Porezni sustav Republike Hrvatske svrstan je u 6 kategorija:

1. državni porezi: a) porez na dodanu vrijednost; b) porez na dobit; c) posebni porezi i trošarine;
2. županijski porezi: a) porez na nasljedstva i darove; b) porez na cestovna motorna vozila; c) porez na plovila; d) porez na automate za zabavne igre;
3. gradski ili općinski porezi: a) prirez  porezu na dohodak; b) porez na potrošnju; c) porez na kuće za odmor; d) porez na tvrtku ili naziv; e) porez na korištenje javnih površina;
4. zajednički porezi: a) porez na dohodak; b) porez na promet nekretnina;
5. porez na dobitke od igara i naknade na priređivanje igara na sreću;
6. propisana uplata priređivača nagradnih igara u korist Hrvatskog crvenog križa.

Dakle, prepoznajete li se u kojem od ovih rangova poreznog sustava, uočit ćete kamo vaši novci uplatom odlaze, a u zadnje vrijeme i ovrhom. Sljedom te odluke, odlučeno je da će visina prireza porezu na dohodak plaće biti 10 %. Ovaj novac trebao bi dakle postati vlastiti izvor prihoda Proračuna Općine Čepin.

Podsjetimo da primjerice svaka Općina ili Grad samostalno donosi odluku o visini ovog prireza, što primjerice za Čeminac iznosi 3%, Erdut 1%, Dardu 5%, Bilje 5%, Vuka 0%, Bizovac 3%, Donji Andrijevci 8%, Kneževi Vinogradi 5%, Lovas 5%, Našice 8% ili Nuštar 6%, te Zagreb 18% , Osijek 13%, Rijeka 12%, Đakovo 10%, Split 10%. Obveznici plaćanja prireza su sve fizičke osobe koje imaju prebivalište ili boraviše na području Općine Čepin.

Podsjetimo da razred u Ministarstvu financija je ovako opisan: STOPA / IZNOS  1. Općina do 10%; 2. Grad ispod 30.000 stanovnika do 12%; 3. Grad iznad 30.000 stanovnika do 15%; 4. Grad Zagreb do 30%. Dakle Odlukom je donešen maksimum iznosa prireza. Uplaćivat će se na ŽR Općine Čepin na broj: 1001005-1706512006 ili IBAN:HR4410010051706512006. Nadalje samo se može pomno pratiti detaljan proračun Općine Čepin kako bi se znalo na koji način će se novci pravedno raspodjeliti ili utrošiti.

PRILOG: ODLUKA O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK

Na temelju članka 30., 30a. i 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj: 117/93, 69/97., 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01., 117/01., 150/02.,

147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) i članka 32. Statuta Općine Čepin (»Službeni glasnik« Općine Čepin broj: 1/09.), Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 24. sjednici, održanoj 4. rujna 2012. godine,

donosi ODLUKU O PRIREZU POREZA NA DOHODAK

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Općine Čepin.

Članak 2.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Članak 3.
Obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Čepin, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 4.
Osnovica prireza porezu na dohodak iz članka 3. ove Odluke je utvrđen porez na dohodak.

Članak 5.
Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Čepin i uplaćuje se na prijelazni račun poreza i prireza na dohodak 1001005-1706512006.

Članak 6.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2012. godine.

Ova će se Odluka objaviti i u »Službenom glasniku« Općine Čepin a objavljena je u NN 102 od 12. rujna 2012.g.

Klasa: 410-01/12-01/2
Urbroj: 2158/05-12-1
Čepin, 4. rujna 2012.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Karačić, v. r.

VIŠE IZ KATEGORIJE Gospodarstvo

[FOTO] Otvoren 11. Farm show

Na Sportskom aerodromu u Čepinu pokraj Osijeka se ovoga vikenda (7. do 9. lipnja) održava 11. po redu Farm Show.

[FOTO] Otvaranje ekskluzivnog tattoo studija “Anubis” u Čepinu: Novi početak nakon 20 godina u Osijeku

Žvaki je rekao ovako više ne ide… Nakon dvije dekade iza sebe, Tattoo studio Anubis, jedan od najpoznatijih u Osijeku,

Otvoreni javni pozivi iz poljoprivrede i ruralnog razvoja

Od danas je otvoreno 16 javnih poziva za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Osječko-baranjske županije. Skupština Osječko-baranjske...

Wholeness & Wellness hotel Materra, počeo je s radom

Jedan od novih projekata Žito grupe – Wholeness & Wellness hotel Materra, počeo je s radom. Hotel se nalazi u