Logo

X

Objava policijske uprave Osječko – Baranjske

<p style='text-align: center;'><strong>POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA</strong></p>
<p style='text-align: center;'><strong>PILOT PROJEKT NOVOG USTROJA I ORGANIZACIJE RADA U POLICIJSKIM POSTAJAMA III KATEGORIJE</strong></p>

Pilot projekt se provodi u sljedećim Policijskim postajama III kategorije:

 • Čepin
 • Donji Miholjac
 • Valpovo

Ciljevi koji se žele postići pilot projektom:

 • povećati operativnu pokrivenost područja policijske postaje;
 • omogućiti veću fleksibilnost u organizaciji policijskih poslova prema zahtjevima svake konkretne sredine;
 • smanjiti administrativno opterećivanje, a povećati operativno angažiranje policijskih službenika;
 • rad policijskih postaja učiniti efikasnijima i isplativijima uz smanjenja troškova koji nastaju funkcioniranjem policijske postaje;
 • smanjiti administrativno opterećivanje, a povećati operativno angažiranje policijskih službenika;

Što ostaje isto za građane?

 • policijska postaja je otvorena za rad sa strankama u jutarnjoj smjeni;
 • upravni poslovi se obavljaju kao i do sada;
 • policijska usluga na terenu (po pozivu građana) pruža se brže i efikasnije;
 • hitne i neodgodive policijske usluge građanin dobiva u bilo koje vrijeme preko voditelja grupe za operativne poslove u policijskoj postaji (njihovo radno vrijeme je non-stop).

Upoznavanje građana s provođenjem pilot projekta

 • informiranje čelnika tijela lokalne samouprave sa provođenjem pilot projekta;
 • provođenje ankete na početku i na kraju provođenja pilot projekta o stavovima građana po pitanju stanja sigurnosti, postupanju policije i suradnji policije i lokalne zajednice;
 • medijsko praćenje provođenja pilot projekta;
 • organizacija otvorene tribine na završetku pilot projekta;
 • stavovi građana i ostalih subjekata odlučujući za nastavak projekta;

Očekivana korist od projekta

 • uslužni model rada policije;
 • kvalitetnija policijska usluga građanima;
 • odobravanje javnosti, zadovoljstvo građana policijskom uslugom;
 • zadovoljstvo policijskih službenika svojom ulogom i doprinosom;
 • manji materijalni troškovi poslovanja.

Najčitanije

Baka Ema

FOTO 20. jubilarno Čepinsko čijalo

Svečano otvoren Centar za kulturu Čepin

VIŠE IZ KATEGORIJE Općina Čepin

Projekt navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Čepina

Inicijalni sastanak na temu navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Čepina održan je prošlog tjedna u vijećnici Općine Čepin....

Advent – iz Čepina s ljubavlju

Prosinac u Čepinu ove godine ne protječe samo u ozračju čuvenog Božićnog sajma. Naime, prva je ovo godina kada se

FOTO Advent u Čepinu

Prosinac u Čepinu ove godine ne protiče samo u ozračju Božićnog sajma u Čepinu. Naime, prva je ovo godina kada

10. BOŽIĆNI SAJAM U ČEPINU: POZIV IZLAGAČIMA

Već tradicionalno, Općina Čepin organizira Božićni sajam u Čepinu. Tom prigodom pozivamo sve zainteresirane izlagače da se prijave za...